Kalender

Terminliste høsten 2015
Høst 2015
Dato Aktivitet Tidspunkt Aspirant Junior Hoved
15. august Sosial kveld hos Roar 16:00 X X
18. august Oppstart Vanlig tid X X
20. august Utdeling av instrumenter 17:30 jr. 18:00 Aspirant X X
20. august Foreldremøte Sande Skole X
01. september Foreldremøte X X
05. september Mosserøddagen, oppmøte Rimi 13:30 X
12. – 13. september Semiar, mulig Verdensteateret og Sande Skole Asp. 10-13 J. 14-17 X X X
12. september Bike ‘n Run, Byparken Formiddag, mulig for dugnad X
13. september Årsfest, Verdensteateret 15:00 X X X
18. – 20. september Regionskorps
10. – 11. oktober Fellesseminar Sliperiet, Larvik Janitsjarringen, overnatting HK X X
16. – 18. oktober Loppemarked Runarhallen X X X
24. oktober Seminar/ overnatting? Salem/ Arendal X X
25. oktober Arendal felles med SBsK HK Jr. kjører alene X X
6. – 8. november Regionskorps
19. november Felleskonsert, Sandar Kirke Annet korps X
Nov/ des Julekonsert SMSK Foreldrekorps Sandar Kirke X X
12. desember Miniseminar ifbm Juleshow TBD X X X
13. desember Juleshow, Hjertnes Siste dag før jul for Asp/JR X X X
15. desember Nytt repertoar m/foreldre Vanlig tid X
17. desember Siste øvelse før jul Vanlig tid X
Våren 2016
5. januar Oppstart aspirant og hovedkorps Vanlig tid X X
7. januar Oppstart juniorkorps X
22. – 24. januar Regionskorps
5. – 6. februar NM Brass
Foreldremøte
Huskonsert, Påskekonsert?
Februar Andebuseminar
April Marsjeminar
11. – 12. mars NM Janitsjar Voksenkorps
3. april Hjertnesfestivalen Deltakelse?/ Dugnad
15. – 17. april Regionskorps
22. – 24. april Loppemarked Runarhallen X X X
NM oppkjøring X
Korpstur Hovedkorps Utenlandstur? X
24. – 26. juni NM 3. divisjon – Juniorkorpset Larvik X
Det kan forekomme endringer gjennom året. Det vil komme mer detaljert informasjon om de ulike arrangementene underveis i korpsåret.